New
Loading...
Trong bất kì diễn đàn nào thì vị trí quảng cáo sau bài viết đầu tiên cực kì quan trọng vì thu hút người dùng, dễ thấy và không làm khó chịu người xem. Nhưng trong diễn đàn Xenforo để đặt quảng cáo ở vị trí này ta phải làm sao? Sau đây xin mời các bạn tham khảo cách làm nhanh gọn lẹ này nhé!


- Đăng nhập admincp => Templates => ad_message_below

- Trong template bạn sẽ thấy có đoạn code:
<xen:hook name="ad_message_below" />
- Đặt đoạn code sau bên dưới nó:
<xen:if is="{$post.position} == 0">
 Code banner của bạn
</xen:if>
- Đoạn code trên xác định vị trí là bài viết đầu tiên,  quảng cáo sẽ không xuất hiện trong bài viết reply hay comment.
- Bên trong đoạn code trên bạn tùy ý đặt banner.

Chúc các bạn thành công!


Xem thêm:
- Hướng dẫn tạo biến dùng chung toàn bộ template Xenforo ( Global Template Variable )
- XenTag 2.1 plugin hữu ích cho thành viên & SEO diễn đàn Xenforo
- [8wayRun.Com] XenPorta 1.6.0 - Plugin CMS miễn phí mạnh mẽ cho Xenforo
- Tạo khung đăng ký thành viên dạng popup trong diễn đàn Xenforo
- Hướng dẫn đặt quảng cáo theo từng forum hoặc category trong xenforo
- Video hướng dẫn chi tiết cách viết Addon cho diễn đàn XenForo


Trong template Xenforo mặc định đã hỗ trợ nhiều biến dùng chung  ( Global Variable ) nhưng đôi khi việc custom template khiến bạn phải tạo ra những biến không có sẵn để đặt tùy ý bất cứ nơi đâu trong template diễn đàn. Việc này thật đơn giản, bạn chỉ cần thực hiện các bước trong hướng dẫn sau đây:


 1Tải và cài đặt Plugin Global Template Variable

 - Tải plugin tại đây
 - Cài đặt: Giải nén và upload folder "library" lên folder root của diễn đàn trên host. Từ admincp Xenforo chạy install plugin trỏ tới file install file "addon-semprot_gtv.xml" vừa giải nén.

2 Tạo biến custom theo ý muốn:

- Sau khi cài đặt plugin, bạn mở file /library/Semprot/GlobalTemplateVariable/Listener.php trên host vừa upload, thêm biến tùy ý như những biến có sẵn là is_handsomeis_fat:
<?php
class Semprot_GlobalTemplateVariable_Listener
{
  public static function template_create(&$templateName, array &$params, XenForo_Template_Abstract $template)
  {
    $params['is_handsome'] = true;
    $params['is_fat'] = false;
    $params['example'] = "www.obinb.com";
  }

}
3 Sử dụng biến vừa tạo:

Với những biến bạn vừa tạo, bạn có thể tùy ý sử dụng ở mọi template của giao diện Xenforo. Ví dụ:
Tại template PAGE_CONTAINER ta đặt đoạn code như sau:
<xen:if is="{$is_handsome}">
You are handsome.
<xen:else />
You are not handsome.
</xen:if>

<xen:if is="{$is_fat}">
You are fat.
<xen:else />
You are not fat.
</xen:if>

Lưu ý: Plugin Global Template Variable hỗ trợ Xenforo version 1.4


Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:
- XenTag 2.1 plugin hữu ích cho thành viên & SEO diễn đàn Xenforo
- [8wayRun.Com] XenPorta 1.6.0 - Plugin CMS miễn phí mạnh mẽ cho Xenforo
- Tạo khung đăng ký thành viên dạng popup trong diễn đàn Xenforo
- Hướng dẫn đặt quảng cáo theo từng forum hoặc category trong xenforo
- Video hướng dẫn chi tiết cách viết Addon cho diễn đàn XenForo

Sau một thời gian sử dụng Xenforo nhiều người nhận định là bộ search của Xenforo có vấn đề, tìm kiếm từ khóa nhiều lúc không ra hoặc ra không chính xác ( Mặc dù nội dung và tiêu đề topic hoàn toàn tồn tại) ngoài ra nó còn tốn tài nguyên của server.
 Trong thời gian chờ bộ search tốt hơn từ Xenforo chúng ta có một thay thế hoàn hảo là Google Custom Search, còn về chất lượng search từ Google Custom Search thì không cần phải chê, chủ yếu là website bạn index tốt là được.


Nhưng tích hợp Google Custom Search vào Xenforo như thế nào? Và cách làm nó trở thành trình duyệt mặc định cho diễn đàn ra sao? Bạn chỉ cần làm theo các bước đơn giản sau là nhanh nhất:

1 Đăng ký Google Custom Search

Bạn vào cse.google.com tạo 1 Search Engine của site, lấy code API từ đoạn code mà Google cung cấp, dạng như sau:
<script>
  (function() {
    var cx = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:yyyyyyyyyyy';
    var gcse = document.createElement('script');
    gcse.type = 'text/javascript';
    gcse.async = true;
    gcse.src = (document.location.protocol == 'https:' ? 'https:' : 'http:') +
        '//cse.google.com/cse.js?cx=' + cx;
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
    s.parentNode.insertBefore(gcse, s);
  })();
</script>
<gcse:search></gcse:search>

2 Đăng nhập admincp Xenforo, tạo template với tên googlesearch

Đặt đoạn code này vào :
<fieldset id="GoogleSearch">
<form action="pages/search" id="cse-search-box" class="formPopup">
 
  <input type="hidden" name="cx" value="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:yyyyyyyyyyy" />
  <input type="hidden" name="ie" value="utf-8" />
<div class="primaryControls">
      <span class="textboxcontainer"><span><input type="search" name="q" id="googlesearchquery" class="textCtrl" /></span></span>
</div>
        </form>
<script type="text/javascript" src="http://www.google.com/cse/brand?form=cse-search-box&amp;lang=en"></script>
</fieldset>

3 Tạo một page mới đặt tên bất kì:

Admin CP -> Applications -> Creat New Page
- Tại ô Url Portion bạn đặt là "search"
- Tại tab HTML Template bạn thêm đoạn code sau:
<div id='cse' style='width: 100%;'>Loading....</div>
<script src='//www.google.com/jsapi' type='text/javascript'></script>
<script type='text/javascript'>
google.load('search', '1', {language: 'en', style: google.loader.themes.SHINY});
google.setOnLoadCallback(function() {
 var customSearchOptions = {};
 var orderByOptions = {};
 orderByOptions['keys'] = [{label: 'Relevance', key: ''} , {label: 'Date', key: 'date'}];
 customSearchOptions['enableOrderBy'] = true;
 customSearchOptions['orderByOptions'] = orderByOptions;
 var customSearchControl = new google.search.CustomSearchControl('xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:yyyyyyyyyyy', customSearchOptions);
 customSearchControl.setResultSetSize(google.search.Search.FILTERED_CSE_RESULTSET);
 var options = new google.search.DrawOptions();
 options.enableSearchResultsOnly();
 options.setAutoComplete(true);
 customSearchControl.draw('cse', options);
 function parseParamsFromUrl() {
  var params = {};
  var parts = window.location.search.substr(1).split('&');
  for (var i = 0; i < parts.length; i++) {
   var keyValuePair = parts[i].split('=');
   var key = decodeURIComponent(keyValuePair[0]);
   params[key] = keyValuePair[1] ?
     decodeURIComponent(keyValuePair[1].replace(/\+/g, ' ')) :
     keyValuePair[1];
  }
  return params;
 }
 var urlParams = parseParamsFromUrl();
 var queryParamName = 'q';
 if (urlParams[queryParamName]) {
  customSearchControl.execute(urlParams[queryParamName]);
 }
}, true);
</script>

4 Chèn form search Google vào vị trí bạn muốn hiển thị:

Mở template search_bar  tìm "</xen:hook>" thêm vào bên dưới nó đoạn code sau:
 <xen:include template="googlesearch" />

 5 Thêm đoạn css này vào template Extra.css :

#GoogleSearch{display: block;
 
    position: absolute;
    right: 300px;
    top: -18px;
 
    margin: 0;
 
    background-color: @content.background-color;
    border-radius: 5px;
    padding-top: 5px;
    _padding-top: 3px;
    z-index: 7500;
}

Sau khi lưu lại bạn ra trang chủ và search xem kết quả nhé.

Lưu ý: Bạn nhớ thay thế xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:yyyyyyyyyyy thành API bạn có được khi đăng ký Google Custom Search nhé


Chúc các bạn thành công!


Xem thêm:
- Hướng dẫn tạo biến dùng chung toàn bộ template Xenforo ( Global Template Variable )
- XenTag 2.1 plugin hữu ích cho thành viên & SEO diễn đàn Xenforo
- [8wayRun.Com] XenPorta 1.6.0 - Plugin CMS miễn phí mạnh mẽ cho Xenforo
- Tạo khung đăng ký thành viên dạng popup trong diễn đàn Xenforo
- Hướng dẫn đặt quảng cáo theo từng forum hoặc category trong xenforo
- Video hướng dẫn chi tiết cách viết Addon cho diễn đàn XenForo
- Hướng dẫn tạo quảng cáo sau bài viết đầu tiên cho diễn đàn Xenforo
- Cách ẩn số lượng sản phẩm trong danh mục OpenCart

Thông thường thì bạn chỉ sử dụng 1 code thống kê Google Analytics duy nhất cho website của mình, tuy nhiên trong một số trường hợp bạn phải sử dụng nhiều code Google Analytics khác nhau để thống kê cho từng thuộc tính khác nhau trên website, hoặc bạn muốn thống kê theo từng danh mục chẳng hạn.


Vậy giải pháp là gì? Bạn chỉ cần đặt một thống kê chung cho toàn website, sau đó đặt thống kê cho từng danh mục.

Đầu tiên bạn phải tạo ra nhiều id thuộc tính riêng và lấy id thuộc tính đó để add lên website, id thuộc tính có dạng: UA-123456-1

Sau đó gắng code vào website theo 2 cách sau:

Cách 1:
<script type="text/javascript">
_gaq.push(
 ['_setAccount', 'UA-XXXXX-1'],
 ['_trackPageview'],
 ['a._setAccount', 'UA-XXXXX-2'],
 ['a._trackPageview']
 ['b._setAccount', 'UA-YYYYYY-1'],
 ['b._trackPageview']
);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
</script>
Trong ví dụ trên đã gắn 3 code Analytics khác nhau với 3 id thuộc tính khác nhau là UA-XXXXX-1, UA-XXXXX-2UA-YYYYYY-1

Cách 2:
<script type="text/javascript">
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-XXXXX-1']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
_gaq.push(['a._setAccount', 'UA-XXXXX-2']);
_gaq.push(['a._trackPageview']);
_gaq.push(['b._setAccount', 'UA-YYYYY-1']);
_gaq.push(['b._trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
</script>
Cả 2 cách trên đều sử dụng code dạng mảng để để chứa id thuộc tính.

Chúc các bạn thành công!


Xem thêm:
- Hướng dẫn gắn code Google Analytics vào forum Xenforo
- Cách tạo và gắn biểu tượng favicon và favicon động ( dạng gif favicon ) cho website
- Hướng dẫn sử dụng Lazy Load cho website hoặc blog
- Hướng dẫn cách gắn Google Analytics vào Opencart
Trong mã nguồn diễn đàn Xenforo luôn tích hợp sẵn bộ soạn thảo mặc định là WYSIWYG. Vì một lí do nào đó bạn muốn tắt nó đi, chỉ sử dụng form nhập nhiệu "sạch sẽ" như ô comment Facebook vậy, hướng dẫn sau sẽ giúp bạn làm điều đó.


Bạn thực hiện như sau:

Đăng nhập tài khoản admin => Admin CP -> Appearance -> Templates -> editor

Thêm AND false vào WYSIWYG tại những vị trí code trong template editor như sau:

<xen:if is="{$showWysiwyg} AND false">
  <textarea name="{$formCtrlNameHtml}" id="{$editorId}_html" style="display:none" class="textCtrl MessageEditor">{$messageHtml}</textarea>
  <noscript><textarea name="{$formCtrlName}" id="{$editorId}" class="textCtrl MessageEditor">{$message}</textarea></noscript>
<xen:else />
  <textarea name="{$formCtrlName}" id="{$editorId}" class="textCtrl MessageEditor">{$message}</textarea>
</xen:if>
<input type="hidden" name="_xfRelativeResolver" value="{$requestPaths.fullUri}" />

<xen:if is="{$showWysiwyg} AND false">
  <xen:include template="editor_js_setup" />
</xen:if>

Sau đó bạn lưu lại. Ra tạo bài viết hoặc comment xem khung nhập liệu có gì khác không nhé :D

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:
- Hướng dẫn tạo biến dùng chung toàn bộ template Xenforo ( Global Template Variable )
- XenTag 2.1 plugin hữu ích cho thành viên & SEO diễn đàn Xenforo
- [8wayRun.Com] XenPorta 1.6.0 - Plugin CMS miễn phí mạnh mẽ cho Xenforo
- Tạo khung đăng ký thành viên dạng popup trong diễn đàn Xenforo
- Hướng dẫn đặt quảng cáo theo từng forum hoặc category trong xenforo
- Video hướng dẫn chi tiết cách viết Addon cho diễn đàn XenForo

Hiện nay add-on Advanced Forum Statistics không còn được hỗ trợ trên các phiên bản Xenforo mới ( 1.4+)  việc fix lỗi add-on để chạy trên Xenforo phiên bản mới sẽ gặp nhiều khó khăn đặc biệt là đối với người dùng không nắm rõ về code Xenforo. Để fix nhanh lỗi này ta chỉ cần thay thế một Add-on khác có chức năng tương tự đó là  Vt.Lai TopX.


Chức năng chính:
+ Thống kê bài mới nhất
+ Phân Tab ra từng chuyên mục tùy ý
+ Có Tab những bài mình vừa reply, những chủ đề mình vừa gửi, những chủ đề mới của diễn đàn
+ Cho phép thay đổi kích thước + ẩn hiện khung bên phải
+ Thay đổi theo style mobile.
+ Cho phép giới hạn 1 số chuyên mục nào đó chỉ có tối đa bao nhiêu bài trên TopX
+ Cho phép không cho chuyên mục/user nào đó lên TopX
+ Các chức năng linh tinh khác các bạn xem trong options

Demo:

click xem hình lớn

Admin:

Click xem hình lớn

Download

Hướng dẫn cài đặt:

Download và giải nén file, upload hết lên các file/thư mục trong thư mục upload lên ngang hàng file index.
AdminCP => Install Add-on -> Import file xml => Xong

Bạn có thể tùy chỉnh add-on trong menu Options => Vt.Lai TopX

Xem thêm:
- Hướng dẫn tạo biến dùng chung toàn bộ template Xenforo ( Global Template Variable )
- XenTag 2.1 plugin hữu ích cho thành viên & SEO diễn đàn Xenforo
- [8wayRun.Com] XenPorta 1.6.0 - Plugin CMS miễn phí mạnh mẽ cho Xenforo
- Tạo khung đăng ký thành viên dạng popup trong diễn đàn Xenforo
- Hướng dẫn đặt quảng cáo theo từng forum hoặc category trong xenforo
- Hướng dẫn tạo quảng cáo sau bài viết đầu tiên cho diễn đàn Xenforo


Diễn đàn Xenforo mặc định không có chức năng đặt quảng cáo theo từng forum hoặc category nhưng vẫn có cách làm đơn giản giúp bạn giải quyết được vấn đề này.


Thực hiện như sau:

1 Đặt quảng cáo theo từng forum (node)

Tạo một template mới đặt tên banner tùy ý, add đoạn code như sau:
<xen:if is="{$forum.node_id} ==50">

 Nội dung bannner

 </xen:if>
Trong đó 50 là id của forum bạn muốn quảng cáo được hiển thị.

Hoặc theo nhiều forum
<xen:if is="{$forum.node_id} ==50 or {$forum.node_id} ==49">

 Nội dung banner

 </xen:if>
 Trong đó 5049 là id của 2 forum bạn muốn đặt quảng cáo, nếu thêm một forum khác bạn sử dụng lại cú pháp trên với or

Hoặc theo nhiều forum bằng array :
<xen:if is="in_array({$forum.node_id}, array(49,50,94,75,73,76,72,71,89,82,77,80,83,85,88))">

Nội dung banner

</xen:if>
Trong đó 49,50,94,75,73,76,72,71,89,82,77,80,83,85,88 là id những forum bạn muốn quảng cáo xuất hiện.

2 Đặt quảng cáo theo từng category:

Tương tự như cách đã làm với forum, ta chỉ cần đổi biến $forum thành $category
ví dụ:
<xen:if is="{$category.node_id} == 50">

Nội dung banner

</xen:if>
Đặt quảng cáo theo nhiều category cũng tương tự như làm với forum, ta chỉ cần đổi biến $forum thành $category

Lưu ý: Đây chỉ là các bước tạo template và add code banner theo forum hoặc category chứ chưa đặt vị trí banner xuất hiện nên sẽ chưa có banner xuất hiện.
Sau khi Lưu code bạn sẽ sử dụng code include banner vào vị trí bạn muốn add trong template của diễn đàn:

<xen:include template="banner_template" />

Trong đó banner_template là tên template bạn đặt trong quá trình tạo banner.

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:
- XenTag 2.1 plugin hữu ích cho thành viên & SEO diễn đàn Xenforo
- Hướng dẫn tạo khung đăng nhập bằng pop up trên diễn đàn Xenforo
- Tạo khung đăng ký thành viên dạng popup trong diễn đàn Xenforo
- [8wayRun.Com] XenPorta 1.6.0 - Plugin CMS miễn phí mạnh mẽ cho Xenforo 
- Hướng dẫn tạo quảng cáo sau bài viết đầu tiên cho diễn đàn Xenforo


Tinh tế - Xentag là plugin cho phép bạn thêm tag vào các diễn đàn, chủ đề, các trang... sau đó hiển thị chúng trên các trang thẻ, tag theo dạng đám mây. Nó rất hữu ích cho các thành viên & SEO diễn đàn.Download [Tinhte] XenTag 2.1 tại đây

Bạn có thể cập nhật các bản khác tại đây

Xem thêm:
[8wayRun.Com] XenPorta 1.6.0 - Plugin CMS miễn phí mạnh mẽ cho Xenforo 
Tạo khung đăng ký thành viên dạng popup trong diễn đàn Xenforo 
- Hướng dẫn tạo khung đăng nhập bằng pop up trên diễn đàn Xenforo 
[8wayRun.Com] XenPorta (Portal) là một plugin Xenforo miễn phí khá mạnh giúp bạn tạo trang CMS một cách dễ dàng, ngoài ra còn nhiều tính năng giúp bạn tùy biến diễn đàn Xenforo của mình trở nên chuyên nghiệp. [8wayRun.Com] XenPorta (Portal) đã có bản 1.6 hỗ trợ cả diễn đàn Xenforo phiên bản 2X.


Cài đặt rất đơn giản, bạn làm theo các bước sau:

1 - Sau khi tải xuống, bạn giải nén và upload toàn bộ file lên folder root của diễn đàn trên host

2 - Đăng nhập admincp, chọn tab Cài đặt Ad-on, cài đặt file từ server bằng đường dẫn: "library/EWRporta/addon-EWRporta.xml"

3 - Bạn thiết lập lựa chọn và phân quyền của Xenportal trong admin control panel

Các bạn có thể download [8wayRun.Com] XenPorta (Portal) 1.6.0 miễn phí tại đây:

http://www.mediafire.com/download/s4ldc0hqvc16i2b

Xenforo hiện nay được nhiều webmaster ưa chuộng vị tính năng hay, giao diện đẹp, load nhanh,... nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều điểm bạn phải tự tay làm mới có được 1 diễn đàn ưng ý. Sau đây mời các bạn xem bài hướng dẫn cách thay đổi khung đăng ký thành viên trong diễn đàn Xenforo thành dạng popup để tự tay mình thay đổi giao diện đăng ký cho diễn dàn gọn gàng và pro hơn nhé.


Bước 1: Đăng nhập vào admin => Template => sidebar_visitor_panel => Tìm đoạn code sau:
<div class="section loginButton">
    <div class="secondaryContent">
      <label for="LoginControl" id="SignupButton"><a href="{xen:link login}" class="inner">{xen:if $xenOptions.registrationSetup.enabled, {xen:phrase sign_up_now}, {xen:phrase log_in}}</a></label>
    </div>
  </div>
và thay thế bằng đoạn code sau:

<div class="section loginButton">   
  <div class="secondaryContent">
    <label id="SignupButton"><a href="{xen:link 'register'}" class="inner OverlayTrigger" data-overlayOptions="{&quot;fixed&quot;:false}">{xen:if $xenOptions.registrationSetup.enabled, {xen:phrase sign_up_now}, {xen:phrase log_in}}</a></label>
  </div>
</div>
=> Lưu lại

Bước 2: Vào Template => register_form => Tìm đoạn code sau:
<form action="{xen:link 'register/register'}" method="post" class="xenForm AutoValidator"
và thay thế bằng đoạn code sau:
<form action="{xen:link 'register/register'}" method="post" class="xenForm AutoValidator formOverlay"

Lưu lại và ra trang chủ nhấn F5 và nhấn nút Đăng ký bên cột phải để xem kết quả nhé.Chúc các bạn thành công!


Giao diện mặc định khi muốn đăng nhập ở Xenforo là đổ xuống từ trên header, nhưng nếu bạn muốn thay đổi thành dạng pop up thì cũng không mấy khó khăn. Bạn chỉ cần làm theo các bước của bài hướng dẫn sau thì rất dễ dàng.


Bước 1: Đăng nhập Admin CP => Appearance => Templates => login_bar
 => Thêm đoạn code màu đỏ vào vị trí như bên dưới


<xen:require css="login_bar.css" />

<script>
XenForo.LoginBar = function(a){};
</script>

<div id="loginBar">
 <div class="pageWidth">
 <div class="pageContent"> 
  <h3 id="loginBarHandle">
  <label for="LoginControl"><a href="{xen:link login}" class="OverlayTrigger concealed noOutline">{xen:if $xenOptions.registrationSetup.enabled, {xen:phrase log_in_or_sign_up}, {xen:phrase log_in}}</a></label>
  </h3>
  
  <span class="helper"></span>

  <xen:edithint template="login_bar_form" />
 </div>
 </div>
</div>
=> Nhấn Save để lưu sửa đổi

 Bước 2: Vào Appearance => Templates => sidebar_visitor_panel
 => Thêm đoạn code màu đỏ vào vị trí như sau:
</div>
</div>

<xen:else />

<div class="section loginButton"> 
 <div class="secondaryContent">
 <label for="LoginControl" id="SignupButton"><a href="{xen:link login}" class="OverlayTrigger inner">{xen:if $xenOptions.registrationSetup.enabled, {xen:phrase sign_up_now}, {xen:phrase log_in}}</a></label>
 </div>
</div>

</xen:if>

<xen:include template="ad_sidebar_below_visitor_panel" />
=> Nhấn Save để lưu sửa đổi

 Bước 3: Vào Appearance => Templates => EXTRA.css
 Thêm đoạn css sau:

.xenOverlay #pageLogin
  {

    background: rgba(0, 0, 0, 0.75);

    color: #ffffff;

    padding: 20px;

    border: 20px solid rgba(0, 0, 0, 0.25);

    border-radius: 20px;

    box-shadow: 0 25px 50px rgba(0, 0, 0, 0.5);

  }
 => Nhấn Save để hoàn thành. Bây giờ bạn ra ngoài trang chủ, nhấn F5 để load lại trang và thử click đăng nhập xem kết quả nhé.
 

Chúc các bạn thành công!

Xenforo là một mã nguồn diễn đàn mới nhưng nay được rất nhiều người ưa chuộng nhờ giá rẻ hơn, load nhanh hơn, nhẹ hơn, giao diện đẹp và dễ sử dụng. Nếu bạn chưa bao giờ sử dụng mã nguồn này và chưa biết cách cài đặt nó ra sao, hãy đọc bài hướng dẫn sau sẻ giúp bạn dễ dàng tiếp cận với mã nguồn này.


Bước 1: Upload cả thư mục lên host (Sử dụng phần mềm FTP)
Bước 2: Tạo một database đặt tên tùy ý bạn
Bước 3: CHMOD thư mục internal_data thành 777
Bước 4: Tiến hành cài đặt
Chạy cài đặt bằng đường dẫn sau: http://domain/forum/install
Thay domain bằng tên domain của bạn, nhấn Begin Installation để tiếp tục cài đặt, điền những thông tin:

Sau khi đã điền thông tin một cách chính xác, ta nhấn nút Test & Generate Configuaration

Tiếp theo nhấn Save Configuration để tiếp tục cài đặt, khi yêu cầu thì bạn nhập tin đầy đủ, đây là bước tạo user admin điều hành diễn đàn:


Nhấn vào nút Create Administrator để tiếp tục, bạn tiếp tục nhập các thông tin để cấu hình cho Forum:


Bạn nhấn nút Setup Option để hoàn thành:


Chúc các bạn thành công!
Diễn đàn Xenforo hiện nay khá phổ biến và được nhiều người ưa dùng. Nhưng mặc định mã nguồn này không tích hợp sẵn comment bằng Facebook, mà chúng ta phải tự add vào. Sau đây là hướng dẫn chi tiết cách thêm comment Facebook vào diễn đàn Xenforo, cũng khá là đơn giản :)


Bước 1: Đăng nhập vào admin Xenforo, chọn mục Template => Nhập vào ô search template là "message" sau đó mở template tên message


Bước 2:  Sau khi mở template message bạn nhấn Ctr + F để mở khung tìm kiếm lên và nhập vào <xen:include template="ad_message_below" /> để tìm vị trí cần add comment Facebook.
Sau khi tìm thấy vị trí này, hãy chèn đoạn code bên dưới vào ngay sau nó:

<xen:if is="{$post.position} == 0 AND !{$message.conversation_id}">
            <
div id="fb-root"></div>
            <
div class="fb-comments" data-href="http://yourforum.com/{xen:link threads, $thread}" data-num-posts="10" data-width="790"></div>
</
xen:if>


Sau đó nhấn lưu lại.

Lưu ý : Bạn chỉnh lại http://yourforum.com thành tên miền website của bạn.
Để quản lý bình luận facebook bạn cần thêm vào trước thẻ </head> trong template: PAGE_CONTAINER đoạn code sau :
<meta property="fb:admins" content="ID"/>

ID là account Facebook quản lý của bạn.

Hoặc bạn có thể quản lý comment thông qua đường dẫn sau:

https://developers.facebook.com/tools/comments


Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:
- Hướng dẫn cách vào Facebook trên điện thoại khi bị chặn
- Một số thủ thuật Facebook thú vị bạn nên biết
- 8 điều nên tránh chia sẻ trên Facebook sau khi chia tay
- Hướng dẫn khóa hoặc xóa tài khoản Facebook dễ dàng
- Hướng dẫn cách đổi mật khẩu Facebook dễ dàng
- Hướng dẫn cách ẩn ngày sinh nhật của bạn trên Facebook

[Tinhte] XenTag 2.1.3c là Plugin hỗ trợ SEO mạnh mẽ cho diễn đàn Xenforo được phát triển bởi diễn đàn Tinhte, với nhiều chức năng như tạo tag cho bài viết, diễn đàn, trang..., tạo #Hashtag cho bài viết, quản lý tags, tạo tag cloud, tự động chèn link tag, hỗ trợ search theo tag, có thể tạo nhiều widget theo tag...


Một số hình ảnh [Tinhte] XenTag:
- [Tinhte] XenTag 2.1.3c
 - Dung lượng: 150kb
- Link download: http://www.mediafire.com/download/a7nqyzvaji30z55/[Tinhte]_XenTag_v2.1.3c.zip

Để gắn code Google Analytics vào forum Xenforo thực sự khá đơn giản, nhưng không phải ai cũng nắm rõ và cũng có người đã gắn trực tiếp vào template trong khi admincp Xenforo đã hỗ trợ sẵn.
Sau đây là cách gắn đơn giản nhất thông qua admincp của Xenforo.


Bước 1: Lấy Google Analytics ID ( có dạng UA-XXXXXXXX-X ) tại trang Google Analytics

Bước 2: Add Google Analytics ID vừa lấy được vào diễn đàn Xenforo:

Sau khi đã có ID Google Analytics bạn đăng nhập diễn đàn Xenforo với tài khoản admin, vào Admin Control Panel => Option => Statistics and Metrics dán ID vừa có vào chổ Google Analytics Web Property ID , sau đó nhấn lưu lại là xong.


Quá đơn giản phải không nào? :))

Chúc các bạn thành công!


Xem thêm:
- Hướng dẫn cách gắn nhiều code Google Analytics lên một website
- Cách tạo và gắn biểu tượng favicon và favicon động ( dạng gif favicon ) cho website
- Hướng dẫn sử dụng Lazy Load cho website hoặc blog
- Hướng dẫn cách gắn Google Analytics vào Opencart
Video hướng dẫn chi tiết cách viết Addon cho diễn đàn XenForo sau do bạn Trần Hoàng Giang thực hiện và chia sẻ trên mạng Youtube.


Xem clip:


Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:
- XenTag 2.1 plugin hữu ích cho thành viên & SEO diễn đàn Xenforo
- [8wayRun.Com] XenPorta 1.6.0 - Plugin CMS miễn phí mạnh mẽ cho Xenforo
- Tạo khung đăng ký thành viên dạng popup trong diễn đàn Xenforo
- Hướng dẫn đặt quảng cáo theo từng forum hoặc category trong xenforo