New
Loading...
Ebook hướng dẫn cách tạo Blogger Template, Ebook bằng tiếng Anh gồm 8 chương hướng dẫn các bạn thiết kế custom một giao diện Blogger.Chapter 1  Blogger Template Structure
Chapter 2  Template Header
Chapter 3  Template body and API's
Chapter 4  Inside widget - "Includable"
Chapter 5  Blogger data tags 1
Chapter 6  Blogger data tags 2
Chapter 7  How Blogger widget work
Chapter 8  General steps of making a Blogger template

Tác giả ebook: TheSimplexDesign blog

Download miễn phí tại đây:
http://www.mediafire.com/view/q1v70xuxj1m4snn